VELKOMMEN TIL LINGUALYZE

- en sproglig verden der er ukendt for de fleste men relevant for alle!

LINGUALYZE tilbyder rådgivning, ekspertviden og undervisning i effektive og videnskabeligt underbyggede metoder til indhentning af pålidelige informationer og vurdering af andre menneskers troværdighed.

LINGUALYZE afholder webinar-kurser og workshops og tilbyder skræddersyede løsninger til virksomheder og privatpersoner på både dansk og engelsk.

LINGUALYZE tilbyder også troværdighedsanalyser af udsagn, der gør dig eller din virksomhed i stand til at træffe beslutninger på et sprogligt oplyst grundlag.

Så ønsker du at sikre, at informationerne, du modtager, er korrekte og fyldestgørende, så du træffer beslutninger på et korrekt grundlag?
Så er du landet det rette sted!

”Når mennesker lyver,
fortæller de ofte sandheden”

Anja Høll Greisen, lingvistisk efterforsker

KVALIFICERET RÅDGIVNING OG EKSPERTVIDEN

- via personlig rådgivning, undervisning/kurser og konsulentbistand

LINGUALYZE-Billede6-full-size

LINGUALYZE tilbyder individuel rådgivning i effektive metoder til at indhente pålidelige informationer og udtrække viden fra sproget med henblik på vurdering af troværdighed.

Rådgivningen kan omhandle såvel interviewteknik med formulering af spørgsmål, der optimerer mulighederne for at opnå netop de informationer, du søger. Men også i form af en overordnet strategi der skaber optimale betingelser for indhentning af pålidelige informationer.

LINGUALYZE tilbyder individuel og fagspecifik undervisning og kurser i metoder, der gør dig eller din virksomhed i stand til at vurdere troværdigheden af såvel interne som eksterne interessenter. Det være sig medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere m.v. Undervisningen kan foregå  på enten dansk eller engelsk og tilrettelægges på forskellige niveauer og sværhedsgrader, så det imødeser dine specifikke behov.

LINGUALYZE kan også via konsulentbistand bidrage med ekspertviden indenfor troværdighed generelt, ligesom LINGUALYZE tilbyder sparring om udfærdigelse af præcise, tillidsskabende og troværdige sproglige budskaber.

LINGUALYZE har hjulpet bl.a. politi- og anklagemyndighed, advokater, kommuner, journalister, forfattere, psykologer, fagfællesskaber, bank- og HR sektoren såvel som privatpersoner.

”Vores ord er ingen tilfældighed”

AT SKELNE MELLEM SANDHED - BEDRAG - LØGN

- på baggrund af et retvisende og pålideligt grundlag

Ingen kan nok sige sig helt fri for bedrag. En lille hvid løgn har alle vist prøvet – både at udføre men også at være offer for. Det kan faktisk være en behagelighed på den måde, at man undgår at blive konfronteret med den fulde sandhed.

Men i situationer hvor vi skal træffe store og vigtige beslutninger i vores omgang med kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere m.v., er det essentielt at have adgang til et retvisende og pålideligt beslutnings-grundlag.

Løgn og bedrag kan have store menneskelige, økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser. Derfor bør det tages alvorligt. Og da løgn og bedrag som oftest er maskeret af sandheden, kan det være meget vanskeligt at detektere.

LINGUALYZE kan via lingvistisk analyse og efterforskning hjælpe til at beskytte dig mod utroværdighed, så du kan træffe bedre beslutninger ud fra et sprogligt oplyst grundlag og dermed:

LINGUALYZE SandhedBedragLøgn_kvadrat

”Sandheden findes ofte i vores ord.

Jeg hjælper med at detektere den”

Anja Høll Greisen, lingvistisk efterforsker

LINGVISTISK analyse & efterforskning

- når troværdighed er altafgørende

Lingvistisk Analyse & Efterforskning består af en række kvalitative og kvantitative metoder og værktøjer til indhentning og analyse af udsagn.

De bruges til at vurdere troværdighed og pålidelighed og kan herunder også detektere udeladt og skjult information.

Vi aftaler på forhånd, hvad fokus for en given undersøgelse skal være og hvor dybdegående en analyse, du ønsker.

Metoderne og værktøjerne er videnskabeligt underbyggede og anvendes af professionelle efterforskere indenfor bl.a. politiet, militæret, efterretningsvæsenet og forsikringsselskaber i mange lande herunder USA, Australien, Canada, Mexico, Israel, England og Belgien. Det vidner om, hvor effektive de er.

Metoderne og værktøjerne kan med fordel anvendes af såvel virksomheder som privatpersoner indenfor ALLE brancher.

Lingvistisk Analyse & Efterforskning tager afsæt i analysemetoder, som har grene til en bred vifte af fagkundskaber såsom sprog og lingvistik, menneskelig adfærd, psykologi, hukommelse og kognition, matematik m.v. Samlet set og hver især bidrager metoderne i sagsspecifikke situationer til en grundig analyse og vurdering i det konkrete tilfælde.

En analyse er uafhængig af både tid og sted, ligesom den er et ikke-indgribende og usynligt efterforskningsværktøj, som kan tages i brug, helt uden at personen ved det.

LINGUALYZE samarbejder såvel nationalt som internationalt og tilbyder analyser af både det danske og engelske sprog herunder transskription af video/lydfil. Ved større opgaver kan tilknyttes evt. ekstern samarbejdspartner, som kan assistere – altid kun ifølge nærmere aftale med dig.

”Vores ord afslører mere,
end vi tror”

EFFEKTIVE VÆRKTØJER DER AFSLØRER SANDHEDEN

- og hemmeligheden bag Lingvistisk Analyse & Efterforskning

Der er flere måder, hvorpå en person kan formulere et udsagn. Men valget beror ikke på tilfældigheder.  

Personen vil nemlig altid formulere sig på baggrund af AL sin viden. Det sker, fordi det er umuligt for hjernen at se bort fra den viden, som hjernen allerede har etableret. Derfor vil personen komme til at afgive flere informationer, end personen er bevidst om. Det gælder uanset om personen er troværdig eller utroværdig. 

De færreste mennesker lyver. Derfor – hvis man stoler på et udsagn og er opmærksom på præcist dét personen fortæller, vil det ofte afsløre sandheden. 

Mange af værktøjerne baserer sig således på den faktiske betydning af ord og allerede velfunderede grammatiske regler – såsom at man fx bruger ordet, ”vi”, når der er tale om flere end én person. 

Hemmeligheden er, at din hjerne skal lære at opfatte og forstå ord med et lidt anderledes og skarpere fokus, end du er vant til. Og du vil herefter opdage, at …

Vores ord er ingen tilfældighed

LINGUALYZE Billede16

”Hvis man ikke genkender sandhed,

er det umuligt at detektere bedrag”

FAGgrupper

- der kan have gavn af viden om Lingvistisk Analyse & Efterforskning

Politi, anklagemyndigheder, efterretningsvæsen, militær, domstole, advokater, jurister, fængselsvæsen, kriminalforsorg, compliance medarbejdere, auditorer m.v. 

Sikkerhedsfirmaer, private efterforskere, alarmselskaber, redningsvæsen og ambulancetjeneste, operatører til alarmopkald m.v. 

Journalister (undersøgende journalister, graverjournalister), kommunikationsmedarbejdere- og rådgivere, sprogfagligt uddannede, forhandlere, coaches, vejledere, forfattere, tekstforfattere, interviewere, foredragsholdere, bloggere, podcastere, copywritere, kundeservice- og reklamationsmedarbejdere, sælgere, undervisere, borgerrådgivere, callcentre, borgerbetjening m.v. 

Forsikringsselskaber, banker, långivere, finansieringsvirksomheder, inkassobranchen, revisorer m.v. 

Rekrutteringsbureauer, HR-medarbejdere, klagesagsbehandlere, sagsbehandlere m.v. 

Psykologer, psykiatere, socialrådgivere, kriminologer, sociologer, pædagoger, sygeplejersker, læger m.v. 

Ejerledere, ledende medarbejdere, SoMe medarbejdere, branding- og reklamebranchen, markedsføringsmedarbejdere, boligselskaber, udlejningsselskaber, lærere, konfliktmæglere, fagfællesskaber m.v. 

error: Indholdet er beskyttet !!
Scroll to Top