Persondatapolitik

LINGUALYZE APS indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor det er relevant for enten LINGUALYZE APS eller din aktivitet hos LINGUALYZE APS.

Ved indhentning, behandling og anvendelse af dine persondata overholdes gældende lovgivning, ligesom dine persondata kun vil blive opbevaret, så længe LINGUALYZE APS enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de er blevet indhentet.

Oplysninger der indhentes

Såfremt du tager kontakt til LINGUALYZE APS med henblik på en forespørgsel, tilbud eller køb af en ydelse, er det ofte nødvendigt at indhente og opbevare dine persondata. Dette sker for både at kunne tilbyde dig den rette service samt at kunne gennemføre en handel.

LINGUALYZE APS kan indhente oplysninger såsom f.eks. dit navn eller din virksomheds navn og cvr-nr., telefonnummer, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadressen) og betalingsoplysninger.

LINGUALYZE APS indhenter og behandler dine persondata, når du foretager følgende:

  • Udfylder en af kontaktformularerne på hjemmesiden
  • Kontakter LINGUALYZE APS via e-mail, telefon o.l.
  • Forespørger på eller bestiller en ydelse hos LINGUALYZE APS

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indhentning, behandling og anvendelse af dine personoplysninger hos LINGUALYZE APS og på www.lingualyze.dk er Anja Høll Greisen, mail: anja@lingualyze.dk.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger såsom navn, telefonnummer og e-mailadresse indhentes bl.a. for at kunne levere den ydelse, du har købt hos LINGUALYZE APS i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

I medfør af bogføringsloven er LINGUALYZE APS forpligtet til at opbevare bogføringsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Når dine personoplysninger indgår i bogføringsmateriale, vil opbevaringen heraf ske i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Endeligt kan dine personoplysninger opbevares i op til 10 år med henblik på at varetage interessen i at kunne oplyse eventuelle spørgsmål om retskrav i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Dine oplysninger vil blive slettet, når der ikke længere er et behandlingsgrundlag samt et legitimt formål til opbevaringen.

LINGUALYZE APS videregiver eller sælger ikke dine persondata til tredjemand.

LINGUALYZE APS har sin hjemmeside hos AVEO A/S, som fungerer som ekstern databehandler. Alle persondata, som du oplyser på hjemmesiden, vil derfor blive opbevaret i AVEO A/S’ samt dennes tilhørende samarbejdspartneres datacentre.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som LINGUALYZE APS til enhver tid vil sikre opfyldelse af.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som LINGUALYZE APS behandler om dig.

I nogle tilfælde har du ret til at få slettet, at få begrænset behandlingen af, at gøre indsigelse mod behandlingen af og at få berigtiget oplysninger, som LINGUALYZE APS behandler om dig.

Hvis du er utilfredshed med behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte LINGUALYZE APS på anja@lingualyze.dk. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som LINGUALYZE APS behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder bedes du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dette er for at sikre, at LINGUALYZE APS ikke behandler anmodninger fra andre end relevante personer.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte LINGUALYZE APS på denne e-mailadresse: anja@lingualyze.dk.

LINGUALYZE APS den 14. maj 2023

error: Indholdet er beskyttet !!
Scroll to Top