Om lingualyze

- til dig der har særlig fokus på og behov for at kunne vurdere troværdighed

LINGUALYZE Billede5

LINGUALYZE blev stiftet den 1. november 2021 af lingvistisk efterforsker, Anja Høll Greisen.

LINGUALYZE har en vision om at udbrede kendskabet til lingvistisk analyse og efterforskning og derigennem skabe transparens og retfærdighed i sagsbehandlingen og samfundet generelt.

LINGUALYZE har en mission om at gøre disse effektive metoder tilgængelige for såvel virksomheder som private, da utroværdighed desværre er noget, som vedkommer alle.

LINGUALYZE tilbyder højt kvalificeret rådgivning til alle, uanset hvor i verden du befinder dig. Da din fortrolighed og sikkerhed har højeste prioritet, aftaler vi altid en kommunikationsform, som passer til netop dine ønsker og behov.

Jeg tilbyder altid, at vi starter ud med en indledende samtale om dine udfordringer. Og hvis du beslutter dig for, at jeg kan hjælpe, lægger vi sammen en plan. Honorar aftales individuelt.

”Vores ord er begrænset af sandheden”

RELEVANTE FAGOMRÅDER

- for Lingvistisk Analyse & Efterforskning

SPROG OG LINGVISTIK

I vurdering af troværdighed er det essentielt at vide, hvordan sandhed, bedrag og løgn kommer til udtryk gennem vores ord.

Grundlæggende har vi alle de samme ord til rådighed, men vi anvender ikke alle de samme ord, ligesom vi også bruger dem på forskellig vis.

Faktisk har vi hver især en unik måde at udtrykke os på. Man kan kalde det en slags ”lingvistiske fingeraftryk”.

Nogle ord giver desuden mere viden end andre og kan fx afsløre vores følelser herunder relationen til os selv og andre.

Netop den type ord er ofte næsten ”usynlige”. Dvs. de er svære for hjernen at opfange og registrere på et bevidst plan.

Den gode nyhed er, at de er ligeså ”usynlige” for den troværdige som den utroværdige.

En øget bevidsthed om den type ord kan trænes og er et meget centralt element i lingvistisk analyse og efterforskning.

EFTERFORSKNING

At efterforske sproget indebærer at betragte ord, som var de helt ny viden for hjernen. Forestillingen, om at ordene læses eller høres for allerførste gang, understøtter tilgangen om at stille sig åben, nysgerrig og undersøgende.

Det er nemlig essentielt at forholde sig neutralt og ikke hverken antage eller konkludere.

At antage sandheden af indholdet i et udsagn er desuden et grundlæggende og essentielt element for at kunne forstå og efterforske det på et dybere plan.

I efterforskningsfasen er det vigtigt at udvælge de mest effektive værktøjer til det specifikke udsagn for at kunne uddrage så meget information som muligt.

Ofte anvendes farvekodning til at kategorisere bestemte ord og sproglige udtryk. På den måde opstår muligheden for at observere og efterforske udsagnet i stedet for blot at læse det.

Denne metode afdækker ofte meget ekstra information i form af særlige interessepunkter og sensitive områder.

PSYKOLOGI OG FØLELSER

Følelser er menneskets fundamentale motivationsfaktor. Det er dem, der får os til at handle og undlade at handle. På den måde har de afgørende indflydelse på vores adfærd herunder vores sproglige adfærd.

Følelser påvirker måden, vi bruger sproget på og herunder hvilke ord, vi vælger. Det beror ikke på tilfældigheder.

På den måde kan en persons måde at udtrykke sig på afsløre vigtig viden om personens psykiske tilstand herunder motivation og hensigt. Det kan ligeledes afsløre, om personen er troværdig eller ej, og om personen måske tilbageholder eller skjuler information.

MENNESKELIG ADFÆRD

Lingvistisk analyse og efterforskning handler grundlæggende om mennesker. Derfor er kendskab til menneskelig adfærd et både uundværligt og værdifuldt værktøj i vurderingen af troværdighed.

Når mennesker lyver og bedrager, er årsagen altid begrundet i et ønske om enten at undgå at miste noget eller forsøge at vinde noget. Og jo mere, der er på spil, desto større er sandsynligheden for, at personen vil ændre sin adfærd.

En ændring i adfærd kan have mange årsager. Men fællesnævneren vil dog altid være følelser.

INTERVIEW OG AFHØRING

At stille spørgsmål har flere formål indenfor lingvistisk analyse og efterforskning og handler således ikke blot om at indhente faktuel information.

Nogle spørgsmål er desuden mere velegnede til nogle formål and andre. Og det valg bør aldrig bero på tilfældigheder.

Gode spørgsmål medfører automatisk en større mulighed for, at vi får de informationer, vi leder efter, og gør os samtidig bedre i stand til at vurdere troværdigheden af et givent svar.

Som udgangspunkt vil alle gerne fortælle alt om alting. Ønsket og viljen er således tilstede. Men fundamentet skal også være det rigtige, for at det rent faktisk sker.

Udover metoder til skabelse af et sundt interviewmiljø og etablering af rapport med den interviewede, er det vigtigt at være bevidst om, hvordan vi som interviewere via interaktion med den interviewede kan påvirke denne. Det sker såvel bevidst som ubevidst.

Manglende opmærksomhed på denne faldgrube kan nemt forurene et udsagn og i værste tilfælde gøre det fuldstændig ubrugeligt.

HJERNEN - HUKOMMELSE OG KOGNITION

Vores sprogproduktion, som foregår i hjernen, er en til dels ubevidst og automatiseret proces. Det betyder, at “fejl” ofte opstår, hvis mennesker forsøger at tale usandt.

For at en løgn skal lykkes, kræver det, at løgneren konstruerer og formidler løgnen på en måde, så modtageren tror på den. Det kræver ligeledes, at løgneren tilbageholder sandheden. Denne 2-faktor-proces er en kognitivt krævende opgave for hjernen.

Hjernen er i virkeligheden løgnerens fjende. Den ved udmærket godt, hvad der har fundet sted og vil derfor hele tiden forsøge at formidle sandheden. På den måde opstår en konstant indre kamp, som er svær for den utroværdige at vinde.

Men hjernen kan også snyde offeret for løgnen. Hjernen bruger nemlig helst ikke mere energi end højest nødvendigt. Derfor foretager den ofte hurtige antagelser på baggrund af få informationer, ligesom den er i stand til at konstruere viden, som vi objektivt set ikke har erhvervet os. På den måde kan vi tage fejl helt uden at være bevidste om det.

Vores hukommelse modarbejder os også på den måde, at den hurtigt degenererer. Og i takt med at det sker, vil hjernen fylde hullerne ud og konstruere en til dels falsk hukommelse. Desuden kan vores hukommelse relativt nemt ændres ved påvirkninger udefra.

På den måde kan vi uforvarende blive decideret upålidelige.

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

Når vi kommunikerer og formidler budskaber, sker det med det grundlæggende formål at udveksle og viderebringe informationer. Men i den proces påvirker vi også hinanden og skaber relationer.

Viden om hvordan vi opfatter hinandens kommunikation ud fra vores egne indre og ydre omstændigheder herunder tidligere erfaringer er vigtig.

Man ved, at ord påvirker mennesker både bevidst og ubevidst, og at ord kan få mennesker til at handle og undlade at handle. Derfor bør valg af ord og formuleringer ikke bero på tilfældigheder.

At kommunikere og formidle budskaber herunder kompleks faglig viden på en forståelig måde og samtidig være kortfattet, præcis og troværdig er en kerneopgave i LINGUALYZE.

MATEMATIK

Ved hjælp af en kvantitativ analyse kan et udsagn opdeles og segmenteres. Metoden er velegnet til at skabe overblik over hele udsagnet og indbefatter bl.a. at tælle linjerne og antallet af ord samt evt. frekvensen og variansen for bestemte ord.

Herefter er det ved hjælp af eventuelle begivenheder eller tidsangivelser, der er nævnt i udsagnet, muligt at vurdere den varierende hastighed gennem udsagnet.

Det kan i en analyse bidrage til en vurdering af både troværdighed og bedrag for specifikke områder i udsagnet, ligesom det kan detektere sensitivitet, udeladt og skjult information.

Vidensbank

- en samling af gode, relevante links til dig der gerne vil vide mere

Videnskabelige artikler m.v.

Videoer / TedTalks

INTERESSANTE OG FAGRELEVANTE HJEMMESIDER

error: Indholdet er beskyttet !!
Scroll to Top